Åpningstider
Man-fre: 08:30-16:30
Torsdag: 08:30-18:00
(I perioden mars/oktober)
Lørdag: 10:00-14:00
(I perioden mars/oktober


Åpningstider vinter:
08-30 - 16.30 mandag - fredag


  Inntil 10 års finansiering
www.elcon.no


Skjemaet kan du laste ned og skrive ut. Det gjør du her:


Sjekkliste_ved_lagring_og_vaarslepp.pdf


DETTE BØR DU VITE:

Fuktkontroll:
For å beholde fuktgarantien som fabrikkene gir, forlanges det at bilen fukt-
testes hvert år. Selv etter at  garantier her gått ut, kan det være lurt å fuktteste, slik at man kan oppdage eventuelle lekkasjer på begynnerstadiet.

La våre fagfolk utføre sertifiserte kontroller.


Gasskontroll:
Få din bobil kontrollert av fagfolk når det gjelder gassanlegget. Morkne slanger og løse koplinger kan være en fare for liv og helse.
Enkelte campingplasser i Europa forlanger godkjent gasstest før du får komme inn på området.


Brannslukker:
Brannlukker skal etter krav, godkjennes hvert år.
Kontroll og godkjenning av apparat kan gjøres hos oss.


Motor:
Det kan være lurt å skifte motorolje dersom du lagrer bilen om vinteren.
Gammel olje inneholder syrer og slagg som tærer på lager og stempelringer. 
Dessuten slipper man å gjøre det når våren kommer og verkstedene har det travelt.

Vinterlagring:
Om du fyller dieseltanken full, slipper du kondens-danning på innsiden av tanken.
La batteriene være fulladet.
Vanntanker og slanger tømmes. La kraner være åpne og blås gjerne i dem for å få ut mest mulig vann.
Snakk med din forhandler om hva som er best for din bil!